Omkering en ligging

Als bij een akkoord niet de grondtoon, maar een andere toon van het akkoord in de bas ligt, spreek je van een omkering.

Bijvoorbeeld akkoordsymbool C/E:
C majeur met een e in de bas, oftewel C majeur in 1e omkering of sextligging.

Theorie over omkeringen geeft vaak verwarring bij leerlingen en studenten. Ik merk dat het vaak op een verkeerde manier begrepen of uitgelegd wordt. Bij toelatingsexamens gaan de meesten er de fout mee in.

Belangrijk is om het verschil te snappen tussen ligging (voicing) en omkering (inversion). Een C majeur akkoord in eerste omkering (sextligging) hoeft niet altijd van onder naar boven e-g-c te zijn, hoewel het vaak in beginnersboeken wel zo uitgelegd wordt. Als de onderste (de bas) maar een e is. Daarboven kan nog van alles gebeuren.

Ik heb er deze handout over gemaakt. Hopelijk geeft het je een duidelijk overzicht.

© Peter Favier 2018 – Dit artikel valt onder een Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Vragen of reageren? info@peterfavier.com